อวยพรวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 07 ตุลาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

อวยพรวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย
วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ได้เข้าร่วมงาน”วันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย” พร้อมกันนี้ได้มอบกระเช้าที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีใน”วันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย” โดยมีนายแพทย์มาณพพ์ เงินวิวัฒน์กูล ประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบกระเช้าที่ระลึก

หมวดหมู่