อวยพรวันคล้ายวันเกิด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 15 มกราคม 2562

อวยพรวันคล้ายวันเกิด
15 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ให้คณะสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และ คณะอาสากาชาด EM นำโดย นางสุสวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง เข้าอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่