อวยพรวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานจัดหารายได้

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 07 ตุลาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

อวยพรวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานจัดหารายได้
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ นางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วยอาสากาชาด ได้เข้าร่วมงาน”วันสถาปนาสำนักงานจัดหารายได้” โดยร่วมฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พร้อมทั้งถวายเครื่องจตุปัจจัย ต่อจากนั้นได้มอบกระเช้าที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในวันคล้ายสถาปนาสำนักงานจัดหารายได้ โดยมี ม.ร.ว.ปรียางศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายจัดหารายได้เป็นผู้ปฏิบัติการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ รับมอบกระเช้าที่ระลึก

หมวดหมู่