อวยพรวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 24 ธันวาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

อวยพรวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ได้เข้ามอบกระเช้าอวยพร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ครบรอบ 94ปี ในปีนี้ โดย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่