อวยพรวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกลาง

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 07 ตุลาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

อวยพรวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกลาง
วันที่ 7 ตุลาคม 2557 นางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ นายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและพัฒนา ได้เข้ามอบกระเช้าที่ระลึก เพื่อร่วมแสดงความยินดีใน”วันคล้ายสถาปนาสำนักงานกลาง” โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกลาง เป็นผู้รับมอบ

หมวดหมู่