อวยพรปีใหม่2562

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 24 ธันวาคม 2561

ผู้แทนอาสากาชาดจากโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา สวัสดีปีใหม่ 2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย รับมอบกระเช้า จาก นางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง ผู้แทนอาสากาชาดปฏิบัติงานพื้นที่งานโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และคณะอาสากาชาด เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปีพุทธศักราช2562 ที่กำลังจะมาถึง ณ ห้องรับรอง ชั้น1 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่