อวยพรปีใหม่2561

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 21 ธันวาคม 2560

รวมกิจกรรมอวยพรปีใหม่ 
วันที 21 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด นายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและพัฒนานางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์การหารายได้ และบริหารจัดการทั่วไป กรรมการสโมสรอาสากาชาด เข้ามอบกระเช้าผลไม้และขอพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จาก หม่อมราชวงศ์ปรียางศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้เป็นผู้ปฏิบัติการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ ณ สำนักงานจัดหารายได้ 
ต่อมา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและคณะอาสากาชาดร่วมอวยพรปีใหม่แด่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่