อวยพรปีใหม่2561

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 28 ธันวาคม 2561

อวยพรปีใหม่
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแทพย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วย นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เข้ามอบกระเช้าผลไม้ เนื่องโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ชั้น 4 อาคารเทิดพระเกียรติสมเจพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน)
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและรักษาการนายกสโมสรอาสากาชาด พร้อมอุปนายกสโมสรฯ และคณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด นำกระเช้าผลไม้ และอวยพรเนื่องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แด่ผู้มีอุปการคุณของสำนักงานอาสากาชาดและสโมสรอาสากาชาดได้แก่ นายสุรสิทธิ์ ปิยะวัชระพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท แอลเอ ไบชิเคิล จำกัด

หมวดหมู่