อวยพรปีใหม่

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 2 มกราคม 2562

วันที่ 2 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และรักษากาการนายกสโมสรอาสากาชาดพร้อม นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดและกรรมการสโสมสรอาสากาชาด เข้าอวยพรปีใหม่ นายสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

 

หมวดหมู่