อบรมอาสากาชาดฝ่ายเจาะเก็บโลหิต

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 15 มกราคม 2561

15 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดการอบรมอาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีนางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม มีนายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการอบรม ดำเนินการจัดอบรมโดยฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด การที่จัดให้มีการอบรมเนื่องจากสำนักงานอาสากาชาด มีอาสากาชาดที่ได้เข้าไปช่วยงานฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อยู่แล้วดังนั้นจึงได้วางแผนที่จะส่งอาสากาชาดใหม่ เข้าไปทดลองงาน โดยกำหนดให้ทดลองงานเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ ในระยะแรกก่อน หลังจากนั้นจะทยอยส่งอาสากาชาดทดลองงานเพิ่มขึ้น และขยายไปทดลองงานในวันจันทร์ – ศุกร์ ในระยะต่อไป ในการอบรมครั้งนี้ มีอาสากาชาดอาวุโสที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วและมีประสบการณ์ในงานเป็นอย่างดีร่วมเข้ารับการอบรม 11 ท่าน อาสากาชาดทดลองงาน 15 ท่าน และอาสากาชาดรุ่น 1/58 อีก 1 ท่าน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรมาจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มาให้ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการบริการผู้บริจาคโลหิต การวัดความดันโลหิต ความเสี่ยงในการบริการ ตลอดจนฝึกปฏิบัติการกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่