หมอนเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 ตุลาคม 2561

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 อาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานพื่นที่งานโรงพยาบาลตากสิน จ.กรุงเทพ นำโดยนางวัชรินทร์ อัศววัลลภ และ คณะอาสากาชาด ร่วมงาน “118ปีรำลึกสมเด็จย่า” ณ โรงพยาบาลตาก กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ยังสาธิตการทำอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องแผลกดทับ โดยจัดทำ “โครงการอาสากาชาดผลิตหมอนหลอดเพื่อสุขภาพ” และนำอุปกรณ์หมอนหลอดเพื่อสุขภาพแจกจ่ายไปยังผู้ป่วยที่ประสบปัญหา ตลอดจนสาธิตการทำให้กับผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆและประชาชน ที่ให้ความสนใจสามารถนำไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

 

หมวดหมู่