สโมสรฯเยี่ยมอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์. 2562 นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์การหารายได้และบริหารจัดการทั่วไป นางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาดอาสาสมัครสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรมไทยพร้อมด้วย
นางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์ ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาดนำคณะอาสากาชาด เยี่ยมนางประกาย อติแพทย์ ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด และอดีตนายกสโมสรอาสากาชาด ที่บ้านพัก จ.นนทบุรี

 

หมวดหมู่

Pin It on Pinterest

Share This