สโมสรอาสากาชาดเลี้ยงเกษียณอายุ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 24 กันยายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาดและคณะกรรมการสโมสรฯ จัดเลี้ยงเกษียณอายุแก่นางนภา บุญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและนางสาวชุลีกร รุ่งมณี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอาสากาชาด โดยมีอาสากาชาดและเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาดร่วมงาน ณ ห้องสโมสรอาสากาชาดชั้น 2

หมวดหมู่