สโมสรอาสากาชาดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธเจ้า

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 13 ตุลาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 13 ตุลาคม 2557 นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด พร้อมด้วยนางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดนำคณะกรรมการสโมสรฯ และอาสากาชาดรุ่นต่างๆ ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ประวัติพระพุทธเจ้าที่วัดเทพศิรินทราวาส โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์นำคณะเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงแสง สี เสียงประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน จากนั้น ได้เข้าสักการะพระประธานในพระอุโบสถซึ่งปกติจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น
ต่อมา นายกสโมสรอาสากาชาดได้ให้เกียรติสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในฐานะผู้แทนจากสโมสรอาสากาชาด เพื่อบันทึกเป็นประวัติผู้เข้าชมให้กับทางพิพิธภัณฑ์ ก่อนผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์มอบของที่ระลึกแก่คณะและนายกสโมสรอาสากาชาดจะมอบของที่ระลึกให้กับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นการขอบคุณเช่นกัน
และ ในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี ก่อนเดินทางกลับ

หมวดหมู่