สโมสรอาสากาชาดประมูลจักรยานยนต์

ข่าว, กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

วันที่: 19 มิถุนายน 2557

ประเภท: กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 สโมสรอาสากาชาด ได้จัดประมูลรถจักรยานยนต์ ซูซูกิ โดยมี นางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นประธานเปิดการประมูล รถจักรยานยนตืที่ใช้ในการประมูลเป็นรถจักรยานยนต์ที่ได้รับมอบจาก บริษัทไทยซูซูกิ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ราคาประมุลเริ่มต้นที่ 19,500บาท และเมื่อสิ้นสุดการประมูล ราคาสุทธิที่ 35,800บาท โดยรายได้หลังจากการประมูลจะนำไปบำรุงสภากาชาดไทยต่อไป

หมวดหมู่