สโมสรอาสากาชาดจัดประชุมติดตามงาน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 21 มีนาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 สโมสรอาสากาชาด จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดงานทอดกฐิน และเตรียมการจัดงานรดน้ำสงกรานต์อาสากาชาดอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ โดยมี นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด อุปนายกสโมสรอาสากาชาด คณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ สโมสรอาสากาชาดชั้น 2

หมวดหมู่