สโมรสรอาสากาชาดขอบคุณผู้มีอุปการคุณ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 07 มกราคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 7 ม.ค 57 นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาดและนางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดมอบโล่เกียรติคุณและกระเช้าดอกไม้แก่นายเสริมเกียรติ พัฒนะเอนก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนแผนกพฤกษากาชาดตลอดมา ในงานกาชาดเป็นประจำเสมอมา

หมวดหมู่