สำนักงานอาสากาชาดแนะนำการออกกำลังกาย

ข่าว, งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่: 25 พฤศจิกายน 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.56 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นำคณะอาสากาชาดโดยนางสาวเจนจิรา อินผูกและคณะสาธิตการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตาราง9ช่องให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จ.นครนายก เพื่อนำไปแนะนำต่อให้กับผู้สูงอายุต่อไป

หมวดหมู่