สัมมนาเจ้าหน้าที่สนง.อาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 กรกฎาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

สำนักงานอาสากาชาดจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่เรื่องชีวิตเบิกบาน ทำงานเป็นสุข เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานอาสากาชาดและโบตานิคการ์เด้นรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี มีพิธีเปิดการสัมมนาโดยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด การบรรยายจากอ.อรรจน์ สีหะอำไพ วิทยากรจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ม.รังสิต กิจกรรมสัมพันธ์จากอ.สุภัทร์ หล่อเพ็ญศรี และทัศนศึกษาก่อนเดินทางกลับ

หมวดหมู่