วันที่: 16 ธันวาคม 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

19 พฤศจิกายน 2556 นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด คณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด พร้อมอาสากาชาด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ร่วมสักการะพระศพ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

หมวดหมู่