สวัสดีปีใหม่2562

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 3 มกราคม 2562

วันที่ 3 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและคณะขอพรปีใหม่นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล สภากาชาดไทยขอพรปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และอาสากาชาดกลุ่มไหมพรมอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดในวันเดียวกัน

 

หมวดหมู่