สวัสดีปีใหม่

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 16 มกราคม 2562

มอบกระเช้าปีใหม่
16 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และนายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เข้าพบ นายบัณฑูร ล่ำซำ คณะกรรมการสภากาชาดไทย มอบกระเช้าผลไม้อวยพรปีใหม่ ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เขตสาธุประดิษฐ์

 

หมวดหมู่