สวัสดีปีใหม่อาสากาชาดอาวุโส

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 14 มกราคม 2562

สวัสดีปีใหม่อาสากาชาดอาวุโส

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษกและคณะอาสากาชาด
จัดประชุมสัญจรเพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ พร้อมกันนี้ได้ สวัสดีปีใหม่ ที่บ้านท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย 
และคุณหญิงสุภา กิจจาทร เพื่อขอพรปีใหม่และรับฟังคำชี้แนะการดำเนินกิจกรรมของอาสากาชาดกาญจนาภิเษก

 

หมวดหมู่