สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 02 มกราคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 โดยมีคณะกรรมการสภากาชาด คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยรับเสด็จฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ บุคลากรของสภากาชาดไทยทุกหน่วยงานได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรรวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด นายกสโมสรอาสากาชาด คณะกรรมการสโมสรอาสากาชาดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการนี้ ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของสภากาชาดไทยด้วย

หมวดหมู่