สนับสนุนโครงการฯ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 มิถุนายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

สนับสนุนโครงการฯ

13 มิถุนายน 2556 นายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมคณะอาสากาชาด นำเงินมอบสนับสนุนแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมเล้าไก่ คอกหมู ฯลฯ ตามโครงการเกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100,000 บาท

หมวดหมู่