วันที่: 16 สิงหาคม 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนโครงการฯ
14 สิงหาคม 2556 นายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต ผู้ประสานงานโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย ผู้ดูแลโครงการฯ พร้อมด้วยคณะอาสากาชาดของโครงการฯ นำเงินไปมอบแก่โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งได้สาธิตวิธีผลิตยาสีฟันสมุนไพรให้ทางโรงเรียนเพื่อนำไปผลิตใช้เองต่อไป หรือเป็นอาชีพต่อไปได้อีก

หมวดหมู่