วันที่: 27 มีนาคม 2557

ประเภท: กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

วันที่ 25 มีนาคม 2557 นางเพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานอาสากาชาด รุ่น2/2545 ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดแก่สโมสรอาสากาชาด โดยมีนางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาดและกรรมการสโมสรอาสากาชาด รับมอบ ณ สโมสรอาสากาชาด เพื่อดำเนินการหารายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย

หมวดหมู่