สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 สิงหาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นางสาวเจนจิรา อินผูก หัวหน้าทีมอาสากาชาดรักษ์โลกรักษ์สุขภาพ และนางวันทนา ทับทิม อาสากาชาดเป็นผู้แทนสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเสื้อผ้า สิ่งของจากผู้แทนบริษัท ZALORA (Thailand) จำกัด ให้สำนักงานอาสากาชาดจำนวน 17 กล่อง และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาจำนวน 3 กล่อง ณ บริษัท ZALORA (Thailand) จำกัด ซอยสุขุมวิท 69 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานอาสากาชาด
ZALORA (Thailand) จำกัด

หมวดหมู่