ศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิดสำนักงานอาสากาชาด

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่: 02 เมษายน 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

ศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิดเด็ก สำนักงานอาสากาชาด igniting center เชิญชวนเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจินตนาการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในโปสเตอร์นี้ เพื่อทราบกติกา และเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติของเด็กๆ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม

หมวดหมู่