ศึกษาดูงาน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 5 ตุลาคม 2561

5 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบันการพยาบาลสมเด็จศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่มาดูงานของสำนักงานอาสากาชาด โดยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ได้กล่าวถึงภารกิจโดยรวมของสำนักงานอาสากาชาด มี นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษา ด้วย จากนั้นนายวิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องโครงสร้างและภารกิจของสำนักงานอาสากาชาด และเรื่องหน่วยงานมีการคำนึงถึงพหุวัฒนธรรมหรือไม่อย่างไร ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่