ศึกษาดูงานกลุม Young Happy

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 ตุลาคม 2561

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผูอำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะนักเรียนหลักสูตรวุฒิบัตรนักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหญ่ มหาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานการทำงานของอาสากาชาด ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดให้เข้าร่วมศึกษาดูงานของอาสากาชาดตามพื้นที่การปฏิบัติงานต่างๆดังนี้ 
-อาสากาชาดปฏิบัติงานแผนกดอกไม้ประดิษฐ์
-อาสากาชาดปฏบัติงานโครงการ บวรโมเดล
-อาสากาชาดปฏิบัติงานฝ่ายจักษุวิทยา
-อาสากาชาดปฏิบัติงานKiosk
ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมศึกษาดุงานตามพื้นที่งานต่างๆ นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ให้เกียรติมอบของที่ร

 

หมวดหมู่