ศิลปะอยู่เพื่อให้

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 6 มกราคม 2562

วันที่ 6 มกราคม 2562 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะอยู่เพื่อให้ นำโดย คณะอาสากาชาด ได้แก่ อาจารย์สงวนศรี อภิบุณโยภาส อาจารย์เลิศลักษณ์ คำชู นางสาวสุดา เหล่าดำรงกูล เป็นวิทยากรสอนงานฝีมือดอกไม้ประดิษฐ์แบบต่างๆ ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์

 

หมวดหมู่