วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2562

คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานสำนักงานอาสากาชาด

วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มาเยี่ยมศึกษาดูงานกิจการต่าง ๆ ของสำนักงานอาสากาชาด พร้อมทั้งบรรยายสรุปภาพรวมงานของสำนักงานอาสากาชาด จากนั้น นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด บรรยายถึงระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลอาสาสมัคร ระบบการบริหารจัดการอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด นำเยี่ยมชม ฐานจักษุโมเดล ฐานออกกำลังกายยางยืดและการทำยางยืด ฐานการผลิตน้ำยาEMขยาย และ ฐานดอกไม้ประดิษฐ์ ให้ความรู้แต่ละฐานโดยอาสากาชาด ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่