วันที่: 28 ตุลาคม 2557

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่21 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ นางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์พระสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารพระบรมคุณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

หมวดหมู่