วางพานพุ่มวันปิยะมหาราช

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 22 ตุลาคม 2561

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด วางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่