วางพานพุ่มร.5

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 28 ตุลาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตึกอำนวยการ ชั้น2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่