วางพานพุ่มถวายสัการะ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 ตุลาคม 2560

วางพานพุ่ม
20 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสิริกันยา 
ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายวิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน นางสาวจันทิมา สามลฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด วางพานพุ่ม ถวายสัการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาทินทัต ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่