วางพวงมาลา รัชกาลที่๖

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย นำคณะอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่