วางพวงมาลาถวาย ร.๕

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 23 ตุลาคม 2560

สภากาชาดไทยวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม หรือ วันปิยมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงพระราชทานกำเนิดสภากาชาดไทยและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

 
 

หมวดหมู่