วันเอดส์โลก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 01 ธันวาคม 2561

1 ธันวาคม 2561 ศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานฝ่ายจัดหาทุนศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 26 ปี 2561 ณ ล่านจอดรถศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จากนั้นเดินขบวนรณรงค์ไปตามถนนราชดำริ ถนนสีลม ถนนสุรวงศ์ ถนนพระราม 4 ไปจนถึงศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด คณะอาสากาชาด โรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเดินรณรงค์ พันกว่าคน

 

หมวดหมู่