วันเด็ก ภปร.9

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 นางเยาวมาลย์ สมทรัพย์ นางวิมลรัตน์ เดชาวิจิตร คณะอาสากาชาด และจิตอาสาโครงการผู้ป่วยเรื้อรังร่วมกับฝ่ายกุมารเวชกรรม ภปร.9 จัดงานวันเด็ก และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ให้เด็กๆ โดยมีนางสาวศุภศิลป์ สุขะวัฒนะ ผู้ตรวจการพยาบาล กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาอาการป่วยเรื้อรัง โดยมีกิจกรรมจับฉลาก มอบรางวัลแก่เด็กๆ รองเท้า ที่มาร่วมงาน เล่นเกม และเลี้ยงอาหาร ขนม ไอศกรีม สร้างความสนุกสนานแก่เด็กๆ และผู้ปกครอง เด็กที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

หมวดหมู่