วันเด็กบ้านธัญญพร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 มกราคม 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 งานวันเด็กบ้านธัญญพรจัดงานพร้อมวันขึ้นปีใหม่มีเจ้าหน้าที่ คุณครูสอนพิเศษและอาสากาชาดนำของขวัญและเงินรางวัลการแสดงบนเวที มอบให้เด็ก ทุกคนสนุกสนานร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน คณะอาสากาชาดนำน้ำปลาหวานมะม่วงและส้มร่วมสมทบกับของจัดเลี้ยงจากบ้านธัญญพร
อาสากาชาดวิทยากร ร่วมงาน4คนได้แก่ 
1.นางสว่างศรี ช้างเผือก
2.น.ส.ณภัสสรน์ จุติเสฏฐ
3.นางประชาบดี สิทธิมงคล
4.น.ส.สุนันทา สำเภาทอง

 

หมวดหมู่