วันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด 75 ปี

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 สิงหาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาดครบ75ปี” และ เป็นประธานในการมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพให้แก่อาสากาชาดที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้นอำนวยการสำนักงานอาสากาชาดกล่าวรายงาน ในการณ์นี้มีอาสากาชาดเข้ารับเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพ ชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี และชั้นจัตวา รวม 165 ท่าน และ มอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสากาชาดที่ผ่านการอบรม Restoring Family Link โดย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ(ICRC)
จากนั้น นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ การณ์นี้ผู้บริหารสภากาชาดไทยและผู้บริหารจากสำนักงานต่างๆในสภากาชาดไทย ร่วมพิธีสงฆ์ตลอดจน ถวายภัตตาหารเพลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ต่อมาพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ให้แก่ผู้มีเกียรติในงาน
พร้อมกันนี้ ผู้บริหารจากสำนักงานต่างๆมอบสิ่งของและกระเช้าอวยพร แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ในโอกาส “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาดครบ 75ปี” พร้อมนี้ ได้ร่วมรับประทานอาหาร ณ อาคารแพทย์พัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดหมู่