วันสถาปนาสำนักงานหารายได้

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 01 ตุลาคม 2561

1 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี แด่ ม.ร.ว.ปรียางศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ เป็นผู้ปฏิบัติการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานจัดหารายได้ ครบ 46 ปี โดยมี นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และนายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอาสากาชาด ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่