วันสถาปนาสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 ธันวาคม 2561

วันสถาปนาสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
20 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วย นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมแสดงความยินดี และมอบกระเช้าผลไม้แก่ นางขนิษฐา หงสประภาส ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคล เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนา
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคล 28 ปี

 

หมวดหมู่