วันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตฯ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 ตุลาคม 2560

วันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ครบรอบ 48 ปี
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยรับมอบกระเช้าอวยพรจากนางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ครบรอบ 48 ปี ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่