วันพระมารดาสารธารณสุขไทย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 ตุลาคม 2560

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจัดงาน “วันพระมารดาสารธารณสุขไทย” ระหว่างวันที่ 18-20 ตค.60 กิจกรรมมีดังนี้ ตรวจสุขภาพฟรี
วัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน สุขภาพในช่องปาก เป็นต้น ทั้งนี้ คณะอาสากาชาดช่วยกิจกรรมจำหน่ายบัตรจับสลากชิงโชครางวัล
ฝ่ายการพยาบาลมีจำหน่ายกระเป๋าถือสีสดสวยงดงามราคาย่อมเยา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี

หมวดหมู่