วันคล้ายวันเกิดอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 27 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแทพย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและพัฒนา นางประกาย อติแพทย์ ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด นางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์ ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์ และบริหารจัดการทั่วไป นางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรมไทย กรรมการสโมสรอาสากาชาด และคณะอาสากาชาด ร่วมแสดงความยินดีและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ หม่อมราชวงศ์สุดสวาท ศุขสวัสดิ พร้อมรับระทานาหารกลางวันร่วมกัน ณ สโมสรทหารบก

หมวดหมู่