ลงนามถวายพระพร2561

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 27 ธันวาคม 2560

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 สภากาชาดไทยจัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเจพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) เมื่อ 27 ธันวาคม 2560

หมวดหมู่