ลงนมถวายพระพร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 สิงหาคม 2560

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา09.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกสาที่9 สภานายิกาสภากาาดไทย สภากาชาดไทยจัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพร โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทยร่วมลงนามถวายพระพร โอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมลงนาม ถวายพระพร ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฒโน) สภากาชาดไทย

หมวดหมู่